Over ons

Het doel van onze vereniging is, het creëren van een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met muzikale interesse door middel van het bespelen van blaas- en slaginstrumenten.

Daarbij wordt er naar gestreefd op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren/presteren, waarbij er een juiste balans dient te zijn tussen prestatie en gezelligheid en waarbij ieders kunnen gerespecteerd wordt.

Het huidige Harmonieorkest telt ongeveer 35 leden en staat sinds 18 juni 2007 onder leiding van de heer Sander Waamelink.
Daarnaast kent de vereniging een beginnersorkest "de Voorslag" en een opleidingsorkest "OPmaat".

Christelijke Harmonie Prinses Juliana is een levendig orkest waar repeteren en werken aan de toekomst gecombineerd wordt met gezelligheid en ontspanning. Het repertoire varieert van lichtklassieke muziek tot popmuziek.

De vereniging organiseert jaarlijks verschillende muzikale belevenissen met zoals ieder jaar terugkomend het voor- en najaarsconcert, en het Plataanconcert in het centrum van Zelhem. Ook wordt medewerking verleend aan kerkdiensten en worden verschillende activiteiten muziekaal omlijst, zoals bv. de optocht tijdens de Zelhemse Septemberfeesten.

Onze Slaatjesactie, een verkoopactie om geld in de kas van de vereniging te krijgen, is de meest bekende actie van onze vereniging.

Het maken van muziek is een geweldige hobby die vooral in orkestverband uitdagend, maar ook super gezellig is.

Nieuwsgierig geworden?
Surf voor meer informatie verder op onze site of neem contact op met één van de bestuursleden of met
Milie Wolsink (0314-623646 of mail naar miliewolsink@gmail.com )