Ook dit jaar organiseert de Rabobank Graafschap weer een Clubkascampagne dat betekent dat er dit keer € 150.000 verdeelt wordt onder de verenigingen en stichtingen (cultuur en sport) in de achterhoek. Om in aanmerking te komen voor een deel van dit bedrag konden een maand geleden verenigingen en stichtingen zich opgeven bij de Rabobank.
Ook Chr. Harmonie Prinses Juliana heeft zich opgegeven om in aanmerking te komen voor een deel van dit bedrag.
Mensen die bankieren via de Rabobank (leden van de bank) mogen via een unieke code stemmen op de vereniging / stichting waarvan zij vinden dat ze een deel van het bedrag zouden moeten krijgen.
U hebt wanneer u lid bent van de Rabobank deze week via de post een brief gekregen van de bank met daarin een unieke code (zie stemkaart) waarmee u kunt stemmen. Ieder lid van de bank kan 5 stemmen uitbrengen.
Wij vragen U vriendelijk 2 van de 5 stemmen die u kunt toekennen aan een vereniging of stichting te geven aan Chr. Harmonie Prinses Juliana Zelhem.
Een muzikale stem geeft een harmonie gevoel.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking / muzikale stem.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Henk Wesselink,