Stichting Vrienden van muziekvereniging Prinses Juliana

De Stichting Vrienden van de Muziekvereniging Prinses Juliana is opgericht op 5 februari 1999.

Doelstelling
Aanvankelijk stelde De Stichting zich ten doel het verwerven van middelen om financiële steun te
kunnen verlenen tot het beheren en in stand houden van de instrumenten.

De middelen van de Stichting worden verkregen uit:
• Subsidie, donaties, schenkingen of anderszins
• Verhuur van instrumenten

In de huidige vorm is het doel van de Stichting eveneens financiële middelen te generen uit ander
middelen zoals fondsen, sponsoring, e.d. Daarnaast ondersteunt de Stichting de Vereniging met
(promotie)activiteiten, evenementen, e.d.

Instrumenten
De Stichting beheert en verhuurt het instrumentarium aan de Vereniging, regelt in samenwerking
met de dirigenten/docenten en instrumentenbeheerder onderhoud en reparaties en genereert geld
voor vervanging en vernieuwing van instrumenten.
Voorzitter
Erik Oldenhave
Secretaris
Erna Radstaak
Penningmeester
Henk Wesselink
Bestuurslid / Instrumentenbeheer
Marti Menkhorst
Het Hietland 41
7021 NH Zelhem
tel. 0314-623587